De CD voor leerkrachten is voor alle leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs, die graag het beste en mooiste van kinderen naar boven willen halen, die behoeften hebben om de liefde voor hun vak weer boven te halen, graag meer kennis en diepgang willen krijgen over het gedrag van kinderen en het effect van  hun eigen handelen op het gedrag van kinderen. Het programma geeft verdieping aan je vak en kan als individuele leerkracht worden toegepast in de klas.

 

Het programma is ook zeer geschikt om de kwaliteit van schoolteams te verhogen op het gebied van samenwerken, kennisverhoging op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, pestpreventie, bewustzijn van eigen gedrag en houding en het verhogen van de leerprestaties. Ook biedt het veel mogelijkheden om inhoudelijk met elkaar te discussiëren over de inhoud van het dagelijkse programma.

Teamprogramma's starten altijd met een intake met de schooldirecteur over de aandachtspunten die er zijn binnen de school. Wat gaat er al goed en wat zijn pijnpunten die vragen om verandering? In gesprek kunnen we samen kijken wat wij hierin voor de school kunnen betekenen. Vanuit dit gesprek kan op verzoek een eerste offerte gemaakt worden met hierin de mogelijkheid voor diverse scenario's en budgetten.

Doordat ik inmiddels meer dan vijf jaar intensief werkzaam zijn met de methode heb ik een brede ervaring opgedaan en veel feedback gekregen over de methode van ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directieleden. Hierdoor ben ik in staat om heel praktisch mee te denken met de vraagstukken die leven binnen scholen. Ik werk graag vanuit praktische voorbeelden en daag je uit met verschillende perspectieven en antwoorden op vraagstukken die in de klas of in de school leven.

Krijg jij behoefte aan een gratis persoonlijk adviesgesprek waarin we kunnen kijken hoe we jouw team samen sterker kunnen maken?

Mail ons via info@tools4happykids of  laat je telefoonnummer achter Klik hier

Vind je het leuk om meer te horen wat leerkracht Jennifer heeft ervaren? Kijk dan onderstaande video:

 

 Meer achtergrond informatie

Een kind leren om zijn emotionele wereld te leren kennen en te leren hoe het om kan gaan met die grote gevoelens, vraagt om geduld en kalmte van de volwassene en om kennis! De juiste kennis en bijbehorende instrumenten geeft je de mogelijkheid om een kind te laten groeien van conflicten en frustraties doordat jij het kind nieuwe vaardigheden aanbiedt. Hierdoor groeit het eigen bewustzijn en bouw je aan een gezonde innerlijke stem.

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de breinontwikkeling bij kinderen en het effect van het ontwikkelen van executieve vaardigheden (zoals plannen, aandacht, werkgeheugen, gedragsregulatie, taakinitiatie, organiseren van je gedrag in de klas). Ook binnen ons huidige onderwijs staan deze begrippen volop in de aandacht.

 

Vaardigheden voor de 21ste eeuw

Hoewel ons onderwijs behoort tot het beste van de wAfbeelding2ereld is het van belang de doelen en de inhoud van het onderwijs van tijd tot tijd te bezien en te actualiseren. De Onderwijsraad concludeerde in 2014 dat curricula in Nederland overladen en versnipperd zijn. Leraren geven aan dat zij zich te veel uitvoerders van methoden voelen in plaats van professionals die ruimte hebben om hun eigen vak vorm te geven. Het belang om samenhang te zien in het huidige onderwijsaanbod wordt erkend. Om te zorgen dat onderwijs voldoende relevant blijft formuleerde het project Onderwijs2032 de 21eeeuwse vaardigheden die een plaats moeten krijgen in het onderwijs. Het programma van Conscious Discipline sluit naadloos aan op vijf van de elf vaardigheden: zelfregulering, probleem oplossen, communiceren, samenwerken en sociale vaardigheden.

Afbeelding1

Het visietraject Onderwijs2032 is afgerond en er is een vervolg gestart onder de naam Curriculum.nu. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Als we kijken naar de stand van zaken tot nu toe dan zien we dat ook hierin het programma van Conscious Discipline volledig aansluit bij de doelen die gesteld worden in de onderdelen: Burgerschap en Mens & Maatschappij

Burgerschap:op het gebied van de thema’s diversiteit, identiteit en ontwikkeling, samenleven, verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving.

Mens en Maatschappij: op het gebied van persoonsvorming: leren kennen van persoonlijke drijfveren, waarden, motivaties en ambities. Bewustwording van eigen identiteit en autonomie. Leren leven in een pluriforme samenleving.