HappyKids

Schermafbeelding 2018-07-13 om 22.53.56cd hoofd

 

Het programma:

Het programma bestaat uit zeven inzichten voor volwassenen die ervoor zorgen dat je op een andere manier naar het gedrag van kinderen gaat kijken. Deze inzichten zorgen ook dat je groeit in je bewustzijn. Waarom doe je de dingen die je doet? Wil je het zo blijven doen of ben je bereid om het anders te gaan doen.

Naast deze inzichten zijn er ook zeven praktische vaardigheden die ervoor zorgen dat een kind met hele simpele zinnetjes en vaardigheden sociaal emotioneel sterk wordt. Ook zij leren anders kijken en anders doen naar de wereld om hen heen, en jij geeft ze daarin het voorbeeld.

Het sociaal-emotionele curriculum bestaat niet uit voorgeschreven lessen als toevoeging aan het basislesprogramma. Alledaagse gebeurtenissen in de klas of op de groep vormen de basis. Dus lastige situaties, iets aardigs doen voor elkaar, leerproblemen of frustraties, onderlinge discussies, overtreden van regels of feestelijke aangelegenheden, pesten, buitensluiten, het is allemaal aanleiding om (sociaal emotionele) vaardigheden aan te leren bij kinderen. En voor de leerkracht zijn deze alledaagse gebeurtenissen aanleiding om het gedrag van een kind in een groter kader te plaatsen in plaats van steeds brandjes te blussen. Wat zie ik dit kind doen? Waarom doet dit kind wat het doet? Waar kan ik dit kind helpen? Hoe kan ik zorgen dat dit kind de volgende keer succesvol kan zijn in een soortgelijke situatie? Kortom; het help je te richten op lange termijn oplossingen.

Het programma ontwikkeld voor kinderen van 0 - 12 jaar. Maar wanneer je de inzichten echt doorleeft dan weet je opeens ook heel goed hoe je beter kunt reageren op je collega, puber of  je partner.

 

Het Slimme Breinmodel:

Het Slimme Breinmodel is een helder model wat je inzicht geeft in het gedrag van een kind, het gedrag van jezelf en interactie hier tussen. Hoe werkt je brein eigenlijk en welke invloed heeft jouw brein (onbewust) op de dingen die je doet? Wat kan je wel en niet van een kind verwachten (wetenschappelijk bewezen) en hoe kun jij het kind optimaal ondersteunen? Het Slimme Brein is een overzichtelijk model wat als basis dient voor de volgende trainingsavonden.

1. De vaardigheid kalmte en het inzicht de kracht van de perceptie

Je leert waarom het belangrijk is om je kalmte te kunnen bewaren in elke situatie en technieken hoe je dit kunt doen. Als het jezelf lukt om te reguleren dan kun je de vaardigheden ook gaan leren aan je leerlingen. Hiervoor krijg je diverse technieken aangereikt waarmee je kinderen spelenderwijs kunt leren om zichzelf te kalmeren.

2. De vaardigheid assertiviteit en het inzicht de kracht van de aandacht

Wat is assertiviteit eigenlijk? Hoe ziet het eruit en hoe klinkt het? En wat staat ons in de weg. We leren wat het effect is wanneer andere stijlen (agressief, passief) worden gebruikt. Kinderen leren we hoe ze hun flinke stem kunnen gebruiken en hoe ze zichzelf op een assertieve wijze kunnen uitdrukken.

3. De vaardigheid bemoediging/ aanmoediging en het inzicht de kracht van de eenheid

Wat  betekent echte verbondenheid met het kind en met de klas/ groep. Je krijgt diverse structuren aangereikt die dit ondersteunen waardoor je al snel meer verbondenheid tussen jou en het kind ervaart en tussen de leerlingen onderling.  Ook leer je wat het verschil is tussen een kind complimenteren en een kind bemoedigen. En hoe je door middel van bemoedigen het zelfbewustzijn van het kind vergroot.

4. De vaardigheid keuzes en het inzicht de kracht van je eigen keuze

Leren omgaan met keuzes, keuzes krijgen en bewust worden van de consequenties ervan is een belangrijke vaardigheid om te leren aan het kind. Een kind wordt hierdoor vaardig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun keuzes wat ze later in hun pubertijd of als (jong) volwassenen hard nodig zullen hebben. 

5. De vaardigheid empathie en het inzicht de kracht van de acceptatie

Waarom is het zo belangrijk om alle emoties te omarmen en hoe kun je dat het beste doen. Emoties toelaten en ze accepteren is van groot belang voor de ontwikkeling van het innerlijke morele kompas van het kind. Ook leren we hoe we werkelijk empathisch kunnen zijn naar onszelf en naar onze kinderen en hoe we kinderen leren om empathisch te zijn naar de mensen om hun heen.

6. De vaardigheid positieve intentie en het inzicht de kracht van de liefde

Er zijn veel manieren om naar een situatie te kijken. We leren hoe we “negatieve” situaties of gedrag om kunnen buigen naar een nieuwe vaardigheid die we WEL willen. Welk effect heeft deze ombuiging?  En hoe versterk je als leerkracht/ leidster het positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind.

7. De vaardigheid consequenties en het inzicht de kracht van de intentie

Tijdens de voorgaande trainingsavonden heb je vaardigheden geleerd die je kunt inzetten om het kind succesvol te laten zijn. Hierdoor zal je ervaren dat je consequenties bijna niet meer nodig hebt. Als je ze wel wilt inzetten dan is het belangrijk dat je dit op een manier doet waardoor je kind er iets van leert in plaats van dat je gericht bent op het afstraffen van het gedrag.

 

Klik hier voor ons CD aanbod voor KDV's

Klik hier voor ons CD aanbod voor leerkrachten