De CD training voor pedagogisch medewerkers is voor professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op een kinderdagverblijf of  peuterspeelzaal, die hun vak serieus nemen en graag meer kennis en diepgang willen krijgen over het gedrag van kinderen en hun eigen handelen.

Tevens is het gedachtengoed van CD zeer geschikt om een kinderdagverblijf te helpen om de kwaliteit te verhogen doordat medewerkers zich beter leren afstemmen op de kinderen vanuit eigen bewustzijn. Het zorgt voor een betere voorbereiding op het basisonderwijs waar het kind en de ouders bij gebaat zijn. Ook biedt het programma veel mogelijkheden om de (inhoudelijke) brug te slaan naar de ouders door het aanbieden van informatie avonden met inhoud die ouders helpen om zich zekerder en bewuster te voelen over hun eigen handelen.

In company training

Wanneer een kinderdagverblijf de stap wil maken om deze verandering met het team aan te gaan dan geeft het programma ook veel handvatten om het team beter te laten samenwerken, elkaar aan te spreken en te helpen. Ook biedt het veel mogelijkheden om inhoudelijk met elkaar te discussiëren over de inhoud van het dagelijkse programma.

Wanneer voor deze aanpak gekozen wordt zullen we eerst in gesprek gaan met de leidinggevende over de aandachtspunten voor het kinderdagverblijf. Wat zijn de vraagstukken en pijnpunten en vraagt om verandering? Daarna zullen we op diverse momenten mee lopen op de groepen om een eerste indruk te krijgen over de groep-samenstelling, onderlinge dynamieken, medewerkers en kinderen. Vanuit deze informatie komt een verslag en een plan van aanpak die we voorleggen en bespreken met de leidinggevende. Daarna volgt een eerste kennismaking en informatie-avond over het gedachtengoed voor alle medewerkers. Daarna volgen korte persoonlijke gesprekken met alle medewerkers. En dan is de basis gelegd om aan de slag te gaan.

De kosten zijn afhankelijk van de aanpak die wordt gekozen.

Krijg je behoefte aan een gratis persoonlijk adviesgesprek waarin we kunnen kijken hoe we jouw team samen sterker kunnen maken? We geven aan de hand van dit gesprek een richtprijs en een eerste plan van aanpak.

Vind je het fijn als we contact opnemen? Laat dan je telefoonnummer achter Klik hier

De eerste drie jaren zijn bepalend

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan waarvan de uitkomsten aantonen dat de eerste drie jaar in het leven van een kind een grote bepalende factor is voor de wijze waarop een volwassene in zijn/ haar latere leven met emoties kan omgaan. Ook is aangetoond dat kinderen die sterk zijn in hun sociaal emotionele vaardigheden een veel grotere kans hebben op een succesvol leven dan kinderen die hier moeite mee hebben.

Belangrijk dus om hier de juiste aandacht aan te besteden!

Een kind leren om zijn emotionele wereld te leren kennen en te leren hoe het om kan gaan met die grote gevoelens vraagt om geduld en kalmte van de volwassene en om kennis! De juiste kennis en bijbehorende instrumenten geeft je de mogelijkheid om een kind te laten groeien van conflicten en frustraties doordat jij het kind nieuwe vaardigheden aanbiedt. Hierdoor groeit het eigen bewustzijn en bouw je aan een gezonde innerlijke stem.

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de breinontwikkeling bij kinderen en het effect van het ontwikkelen van executieve vaardigheden (zoals plannen, aandacht, werkgeheugen, gedragsregulatie, taakinitiatie, organiseren van je gedrag in de klas). Ook binnen ons huidige onderwijs staan deze begrippen volop in de aandacht.

Vaardigheden voor de 21ste eeuw

Kinderen die straks opgroeien in de 21ste eeuw zullen deze vaardigheden nodig hebben om grote hoeveelheden informatie goed te kunnen verwerken waarbij het hun effectiviteit vergroot als ze goed kunnen samenwerken. Ook de vaardigheid zelfsturing is van groot belang. Om dit te kunnen is het noodzakelijk dat kinderen handvatten aangereikt krijgen om weloverwogen keuzes te kunnen maken, om te leren omgaan met voortvloeiende consequenties van een keuze, en om uitdagingen die op je pad komen vast te stellen en er een oplossing voor te vinden.

De basis hiervoor wordt gelegd in de peuter- en kleutertijd en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen bijvoorbeeld door het aanbieden van twee positieve keuzes.

Ook ouders weten steeds meer van deze ontwikkelingen en zijn op zoek naar kinderdagverblijven en scholen die goed weten hoe ze hun kind goed kunnen voorbereiden op de toekomst. Je hebt dan ook als leidster of docent een streepje voor als je ouders kunt vertellen en informeren hoe jij deze vaardigheden aanbrengt.

Conscious Discipline

Het programma wat we gebruiken voor deze training is Conscious Discipline. Dit is een zeer doordacht en wetenschappelijk onderbouwd sociaal emotioneel programma dat kinderen leert om het leven op een positieve manier te leveren doordat ze leren om veerkrachtig te reageren en anticiperen op de gebeurtenissen die ze tegen komen.  De methode is praktisch en doeltreffend waardoor je direct blijvende resultaten ziet.

Het programma wordt in Nederland heel goed ontvangen door diverse pedagogen, hoogleraren, leerkrachten, basisschooldirecteuren, eigenaren van kinderdagverblijven en medewerkers van Centra voor Jeugd en Gezin. Ook hebben inmiddels zo'n driehonderd ouders de cursus gedaan en zijn heel enthousiast over het resultaat.

Klik hier om meer te lezen over de inhoud van het programma

Het Slimme Brein Model

Conscious Discipline onderscheidt zich van andere programma’s door toevoeging van ‘Het Slimme Brein Model’. Inzicht in dit model helpt je om jezelf eerst bewust te worden van je eigen gevoelens, emoties en gedachten en hier iets mee te doen , voordat jij je richt op het corrigeren van een kind. Alleen vanuit deze neutrale oordeelloze positie ben je werkelijk in staat om een kind te leren hoe met emoties om te gaan en krachtige vaardigheden aan te reiken. Naast effectieve inzichten vanuit Het Slimme Brein Model biedt het programma effectieve tools en handvatten om een veilig pedagogisch klimaat in je groep te creëren of te versterken door het optimaal ontwikkelen van de executieve functies.

Wil je meer weten of eens samen kijken wat ik voor jouw kinderdagverblijf kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter Klik hier