logo voor site

Multidisciplinair programma: sociaal vaardig en pest-preventief.    

Consious Discipline is een multidisciplinair programma voor kinderen van 0-12 jaar op het gebied van zelfregulatie, sociaal-emotionele vaardigheden en schoolcultuur. Het helpt scholen om een onderwijssysteem neer te zetten waarbij een veilige basis voor de kinderen en verbondenheid in de klas en in de school essentiële elementen zijn. Als die elementen aanwezig zijn, wordt het leervermogen van de kinderen maximaal benut en haal je de belangrijkste oorzaken van pesten weg. Hierdoor kunnen ze hun executieve vaardigheden uitvoeren; kunnen focussen op werk en uitleg, plannen en organiseren van werkzaamheden, empathisch vermogen, probleemoplossend vermogen etc.

TIP: leer anders kijken naar pesten. Bekijk het filmpje onder aan de pagina voor de nieuwste inzichten over pesters en slachtoffers van pesten.

Conscious Discipline (Bewust Positief Opvoeden) kun je letterlijk vertalen als bewuste discipline. Voor de meesten klinkt dit rigide en rechtlijnig omdat het beelden oproept van het leger en kostscholen. Niet van dit alles IS Conscious Discipline. In oorsprong refereert discipline naar het woord ‘discipel’ dat in het Engels ‘to teach’ betekent: iets aanleren, onderwijzen. Dat geeft je misschien al een heel ander perspectief.

De methode maakt je bewust (Conscious) van je eigen houding en het (leer) effect daarvan op kinderen. Meer bewustzijn biedt de mogelijkheid om hierin veranderingen aan te brengen en bewuste keuzes te maken. Doordat JIJ het bewust anders gaat doen en voorleeft wat je van je kind verwacht (discipline) verandert er iets in de totale dynamiek tussen jou en je kind. De methode is gericht op het contact met jezelf en de ander en biedt veel mogelijkheden om een kind bij te sturen zonder dominantie of straffen in te moeten zetten.

 

Het programma bestaat uit vier lagen:

 

1. Slimme breinmodel (R)
De basis van Conscious Discipline is Het Slimme Breinmodel®. Door middel van dit model leer je je eigen emotionele staat en die van een kind herkennen en de interactie hiertussen. Je krijgt inzichten aangereikt die ervoor zorgen dat jij op een effectieve manier een kind vaardigheden aan kunt reiken. Hierdoor wordt elke storing of conflict in de klas of in je gezin een kans om een kind iets te leren waardoor een kind groeit en steeds succesvoller kan zijn. 

Praktijkvoorbeeld:

Een meisje is boos en staat te schelden tegen een jongen (emotionele staat). Een leerkracht vraagt haar te reflecteren op haar gedrag. ‘Waarom doe je dat?’ Het Slimme Brein Model leert ons dat dit meisje letterlijk geen antwoord kan geven op deze vraag omdat dat ‘brein-technisch’ niet mogelijk is. Het meisje zal nog harder zal gaan schreeuwen of zal gaan schoppen en slaan of zich letterlijk lostrekken van jou en daarmee ‘afdalen in staat’. En wat gebeurt er dan bij jou? Hoe blijf jij rustig? Veel leerkrachten geloven dat ze kalm blijven. Tijdens de training leren de docenten hun eigen emotionele wereld kennen en ontdekken ze dat ze onbewust in het veroordelen van dit gedrag schieten (Wat ben jij nou aan het doen? Hou nou eens op? Doe nou toch eens…, Wat is er nu weer?) en overgaan tot ‘buitensluiten’; ‘Ga jij maar naar binnen, dit doen we hier niet’.

Het Slimme-Breinmodel leert ons dat we eerst onszelf bewust moeten worden van ons gedrag (onze innerlijke staat) in situaties (conscious) waarna we deze staat kunnen leren reguleren voordat we een kind tegemoet treden (discipline). Alleen dan ben je in staat een kind te helpen en nieuwe vaardigheden aan te reiken waardoor ze de volgende keer succesvoller kunnen zijn om hun teleurstelling of probleem aan te gaan en veerkracht kunnen opbouwen voor de rest van hun leven.

In tegenstelling tot veel reguliere methoden bouwen we met Conscious Discipline aan een stevig fundament waardoor een kind vanuit een innerlijke drijfveer anders kan gaan handelen. Een mooi voorbeeld is ‘sorry zeggen’. Iets wat veel wordt gebruikt om te laten weten dat je spijt hebt van wat je hebt gedaan. Als je echt sorry wilt zeggen zoals het bedoeld is, dan is het nodig dat je kunt reflecteren op je gedrag. Dat je je eigen aandeel kunt zien en dat je kunt voelen hoe dit is voor een ander. Als een kind zelf veroordeeld wordt voor het gedrag wat hij laat zien is dit onmogelijk. Een kind zal sorry zeggen omdat het moet maar zal de volgende keer waarschijnlijk hetzelfde laten zien of juist in een neergaande spiraal een nog negatievere aanpak laten zien omdat hij is bevestigd in hoe slecht hij omgaat met andere kinderen. Met Conscious Discipline werken we aan oplossingen in het moment waarbij erkenning en herkenning van eigen emoties - en daarbij behorende manieren van handelen - essentieel zijn.

 

pyramid

2. Zeven inzichten voor volwassenen

Door middel van zeven inzichten voor volwassenen leer jij om naar jezelf te kijken met liefde, warmte en compassie zodat je dat ook kunt doen naar een kind. Je leert hoe je een kind op een gezonde manier kunt begrenzen en tevens in contact kunt blijven. Dit is voor de meeste van ons een uitdaging als kinderen gedrag laten zien wat we liever niet zouden willen zien. Hierbij kun je denken aan allerlei soorten negatief gedrag zoals: pesten, klikken, schreeuwen, grote mond, weerstand, respectvol handelen. Wanneer je uit contact gaat reageer je op deze situaties door bijvoorbeeld een kind op de gang te zetten, door naar ze te gaan schreeuwen of door ze te benaderen vanuit een hiërarchische positie (ik ben de baas, jij moet naar mij luisteren). Leren hoe je anders kunt kijken naar het gedrag van kinderen gecombineerd met inzicht over jezelf zal gegarandeerd leiden tot een andere dynamiek tussen jou en de kinderen.

Klik hier als je meer wilt lezen over de 7 inzichten en de 7 vaardigheden

 

3. Verbondenheid

De Schoolfamilie is gebaseerd op het voorbeeld van het gezonde gezin, waar alle leden de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en fouten te mogen maken. Er wordt gebruik gemaakt van routines, rituelen en concrete hulpmiddelen in de klas. Daarmee creëren we de veiligheid en verbinding die nodig is voor een optimale ontwikkeling en een optimaal leerproces. Hierdoor wordt bevorderd:

  • impulsbeheersing door vaardigheden op gebied van co-regulatie;
  • samenwerking en bereidheid om te leren door een gevoel van saamhorigheid;
  • leidinggevendenvaardigheden; het geven van het goede voorbeeld, handvatten en praktische lessen

 

4. Vaardigheden aanbrengen

Met de vaardigheden van het programma leren professionals en ouders hoe ze kinderen sociaal emotionele vaardigheden kunnen leren waar kinderen hun hele leven profijt van hebben. Hierdoor werken we aan een mooie volgende generatie die met liefdevolle ogen kan kijken naar de mensen om zich heen. Ze kunnen onder woorden brengen wat ze denken en voelen en kunnen daar ook naar handelen. Ook kunnen ze keuzes maken, voor zichzelf opkomen en zijn zich ervan bewust dat ze een mooi mens zijn als ze hun kwaliteiten inzetten om de ander te laten groeien en bij te dragen aan hun geluk.

Onze droom is dat kinderen gezien worden in wat ze nodig hebben om uit te groeien tot mooie mensen die veerkracht, liefde en verbondenheid in de wereld brengen omdat ze zelf stevig staan in de wereld om hen heen. Ze kunnen hierdoor hun energie gebruiken om hun talenten te ontwikkelen en deze inzetten om de wereld een beetje mooier te maken, op welk terrein dan ook.

De methode is onderbouwd door jarenlange onderzoeksresultaten. Deze resultaten laten zien dat de methode zorgt voor een intrinsieke beweging bij het kind. Hierdoor werk je aan een duurzame verbetering van het gedrag.