Al jaren wordt er in Amerika wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Conscious Discipline. Met behulp van dit wetenschappelijk onderzoek is onder andere aangetoond dat Conscious Discipline:

  • De sociaal emotionele vaardigheden van kinderen positief beïnvloedt
  • De sociaal emotionele vaardigheden van de docenten positief beïnvloedt
  • De mate waarin een kind open staat voor leerstof positief beïnvloedt
  • De leerprestaties verhoogt
  • De interactie tussen de kinderen en docent verbetert
  • Het schoolklimaat verbetert
  • De hoeveelheid agressie vermindert
  • De impulsiviteit en hyperactiviteit bij ‘moeilijke’ kinderen vermindert
  • Het lezen wordt bevordert

Ook in Nederland zijn we bezig om onderzoeken op te zetten zodat we ook de effectiviteit in Nederland officieel kunnen vaststellen. Uit ervaring weten we ondertussen als jij zelf gaat werken met dit prachtige programma, dat je voelt dat het klopt en de effectiviteit met eigen ogen kunt vaststellen.

Wil je meer lezen over de onderzoeksgegevens?

2014_new_research_summary--FINAL